Селд

Благодаря ви много госпожа Казасова за това, че ми помагате. Честно да ви кажа аз мислех, че няма смисъл за нищо вече, но изпратеното от Вас ми помогна и продължава да ми помага и аз всеки ден си искам и вярвам, че и занапред ще ми помагат.