Имането – мистерия и поверия от Розмари Казасова и Магическо лечение I-ва част от Розмари Казасова

Имането мистерия и поверия – Розмари Казасова
Народни иманярски вярвания от Българските земи, ритуали и молитви за предпазване от магиите, проклятията и вредното му въздействие.
Според най-древни поверия златото може с векове да задържа, носи в себе си и предава на хора и животни проклятия, магии или да вреди чрез зъл дух пазач, като всичко това може да причини неописуеми нещастия и дори смърт на тези които без определените знания посегнат да отнемат съкровището от земята, пещерата и дори от наследствената къща.
И в наши дни независимо, че законите забраняват, немотията принуждава много хора да грабнат кирката и лопатата и да пробват късмета си. Много копаят, много търсят, но изключително рядко се случва някой да намери нещо… За съжаление най-често става така, че поровили, не открили нищо търсачите понасят върху себе си, децата и внуците страшните проклятия и магии на отдавна извадени съкровища…. Защо става така? Как можем да се предпазим от злото, което може да ни навлече жълтия метал или дори само мястото където някога е бил?
Тази книга е етнографско проучване и точно описание на най-важните ритуали за предпазване, тест за курбан, вадене и пренасяне на съкровище от едно място на друго.
Описани са вярванията за духове пазачи; Русалки и самодиви; Енергията на златото в пръстта; Добри и лоши дни за търсене и вадене на съкровища; Тест за курбан и извършване на курбан; Ритуали преди започване на копаене; Растения помощници – Разковниче; Отваряне на имането; След изваждането и много други.
Магическо лечение I-ва част от Розмари Казасова
Уважаеми читатели, В поредицата “Български народни вярвания и обичаи” до сега постепенно Ви запознавах с ритуали и наричания от нашата магическа етнография. Постарах се да градирам книгите по сложност. Започнах със съвети какво трябва и не трябва да се прави, перминах през гадания, лечение на кокоши тръни, уроки, разваляне на някои магии, в недалечно бъдеще ще Ви запозная и с начините за предпазване от вредното влияние на имането, както и с направата на талисмани от магически растения. Сега държите в ръцете си първата част на една малка книжка, пълна с най-строго пазени тайни от нашите прадеди. Тук е най-трудния и тежък за изпълнение материал – същинското магическо лечение. Въпреки, че на пръв поглед понякога думите и действията му изглеждат лесни то е изключително фина и деликатна работа и за да не се получи обратен ефект т.е. вместо да помогне да навреди всичко трябва да се изпълнява съвършено точно. Описаното в предните книги даваше възможност да се променят и осъвременяват думи, дори да бъдат допуснати някои по-съществени грешки – в най-лошия случай няма да помогне, но не би навредило, докато тука вече не е така. Описаното в тази книга трябва да се изпълнява точно, всяка дума да се казва както е написана, всяко движение да бъде без изменения. ТУК СОБСТВЕНАТА ТВОРЧЕСКА НАМЕСА Е АБСОЛЮТНО ЗАБРАНЕНА, ЗАЩОТО ПРЕДИ ВСИЧКО СТАВА ДУМА ЗА ЖИВОТА И ЗДРАВЕТО НА ХОРАТА. Съдържа точно и подробно описание на тайни наричания, баилки и ритуали за лечение на уроки, страх, разваляне на магии, самодивски и други тайнствени неизлечими болести.
Книга 3 – Имането – Мистерия и поверия и Книга 4 – Магическо лечение първа част са в едно книжно тяло